اخبار

/ خبرنامه /

تخفیف ویژه ماه مبارک رمضان

حلول ماه مبارک رمضان بر تمامی کاربران گرامی فرخنده باد. مرکز ترجمه پویا از تاریخ 28 خرداد ماه تا 28 تیر ماه بر روی تمامی خدمات خود 5% تخفیف اعمال می نماید. برای ارسال سفارشات خود از طریق وب [...]

.button-5f75ffdb43c94 { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5f75ffdb43c94 { border-color: #000000 !important; color: #000000; } .button-5f75ffdb43c94:hover { background-color:#000000 !important; color: #fff !important; } .button-5f75ffdb43c94:hover i { color: #fff; }
/ خبرنامه /

حسن تعبیر در ترجمه

واژه انگلیسی euphemism در فارسی به حسن تعبیر ترجمه می گردد و خود از دو واژه یونانی eu به معنی خوب pheme به معنی گفتن تشکیل می گردد. دو نکته ذیل را در مورد حسن تعبیر نباید از نظر دور نگه داشت: [...]

.button-5f75ffdb44d00 { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5f75ffdb44d00 { border-color: #000000 !important; color: #000000; } .button-5f75ffdb44d00:hover { background-color:#000000 !important; color: #fff !important; } .button-5f75ffdb44d00:hover i { color: #fff; }
/ خبرنامه /

ترجمه اصطلاحات و ضرب المثلها

اصطلاح از مجموعه ایی ثابت از لغات تشکیل شده است که معنا و مفهموم گروهی و یکپارچه آنها با تعاریف و معانی تک تک آنها متفاوت است. ضرب المثل ها نیز همانند اصطلاحات، گروه مهمی از ترکیبات زبانی را [...]

.button-5f75ffdb45ce2 { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5f75ffdb45ce2 { border-color: #000000 !important; color: #000000; } .button-5f75ffdb45ce2:hover { background-color:#000000 !important; color: #fff !important; } .button-5f75ffdb45ce2:hover i { color: #fff; }
/ خبرنامه /

چند معنایی در ترجمه

مترجم خوب هرگز مفتون معنای اول واژگان نمی شود یا به دلیل اینکه چنین واژگانی تا حدودی آشنا یا ظاهرا متشابه با معادلهای مورد نظر مترجم یا منطبق بر حدسیات و ذهنیات وی به نظر می رسند از مفهموم دقیق [...]

.button-5f75ffdb46c6c { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5f75ffdb46c6c { border-color: #000000 !important; color: #000000; } .button-5f75ffdb46c6c:hover { background-color:#000000 !important; color: #fff !important; } .button-5f75ffdb46c6c:hover i { color: #fff; }
/ خبرنامه /

ملاکهای یک ترجمه خوب

تعیین ملاکهای یک ترجمه خوب ممکن است کاری ساده نباشد، ولی از میان آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود: به آسانی و سادگی برای خواننده قابل فهم باشد. روان و شفافییت معنایی و آوایی داشته باشد. از [...]

.button-5f75ffdb47bec { margin-bottom: 0px; margin-top: px; min-width: 0px !important; } .button-5f75ffdb47bec { border-color: #000000 !important; color: #000000; } .button-5f75ffdb47bec:hover { background-color:#000000 !important; color: #fff !important; } .button-5f75ffdb47bec:hover i { color: #fff; }
12
page  2  of  2
.full-width-5f75ffdb48156 { min-height:100px; padding:10px 0 10px; margin-bottom:10px; } #background-layer--5f75ffdb48156 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; }