09159066042

ترجمه مقالات ISI

ترجمه مقالات ISI

مرکز ترجمه پویا با توجه به نیاز کاربران خدمات جدید خود را به شرح زیر اعلام می نماید.

  • ترجمه تخصصی مقالات ISI
  • ادیت تخصصی مقالات ISI
  • ترجمه به همراه ادیت تخصصی
  • ادیت بر اساس استایل مجله
  • معرفی ژورنال متناسب با موضوع مقاله

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

معرفی ژورنال ادیت فقط بر اساس استایل ترجمه به همراه ادیت تخصصی ادیت تخصصی ترجمه تخصصی

هر مقاله
50000 تومان

هر مقاله
70000 تومان

50000 تومان 25000 تومان 30000 تومان
2