09159066042

اطلاعیه

Home / خبرنامه / اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع کاربران گرامی می رسانیم که مرکز ترجمه پویا به مکان جدید خود انتقال یافت.

آدرس: مشهد، فلسطین 25، پلاک 131، طبقه سوم

شماره های تماس: 09159066042- 38476374 -051

آدرس ایمیل:pooyatarjomeh@gmail.com

Recommended Posts

Leave a Comment

1f82640cd13f4b6cceda1b7434662611be51190ca4a1331bf40fe6260de7df7c